Ще се мисли за държавен фонд за лекарствата за редки болести, стана ясно от думите на председателката на здравната комисия.

- Д-р Дариткова, какъв е вашият коментар на наложено от президента Румен Радев вето върху Закона за бюджета на НЗОК?

 

- Моето мнение е, че президентът беше подведен, в тази посока говореха и експерти от партията, която издигна кандидатурата му. Всъщност параметрите на бюджета са балансирани така, че да са в интерес на здравноосигурените български граждани. Търсенето на решение за постигане на еднакъв достъп на пациентите и до медицински дейности, и до терапия, доведе до това непопулярно решение. То е временно, но е необходимо, за да може през периода, в който действа, да се въведат други механизми, които да контролират разходите за медикаменти. Факт е, че има такива механизми за регулация на разходите в болниците чрез въведените прогнозни бюджети, за разходите в извънболничната помощ – чрез регулативните стандарти. Разходите за лекарствена терапия през последните години обаче наистина имат превес над останалите здравноосигурителни плащания. В този смисъл трябва да се анализира цялата нормативна уредба, да се въведе всичко, което е предвидено в закона – фармакотерапевтични ръководства, информационна система, която да наблюдава разходите по отделните заболявания, регистри на заболяванията, и всичко това да позволи да се следи от една страна употребата на медикаментите, а от друга страна – ефектът. Много е важно да преминем от плащане за определени продукти и молекули към плащане за терапевтичен резултат.

 

- Пред парламентарната комисия по бюджет и финанси председателят на Надзорния съвет на НЗОК Жени Начева каза, че вследствие на мораториума 1500 души остават без лечение, като за тях възможността е да бъдат включени в състрадателни програми. Има и 23-ма души, чиито заболявания изобщо не се плащат от Касата. Какво ще се случи с тези хора?

 

- Държавата трябва да осигури достъп до лечение на всички заболявания, само че здравноосигурителният фонд плаща само за заболяванията, които са включени в списъка на касата и за пакета, който се определя от министъра на здравеопазването. Няма как универсалният фонд да покрие всички нови терапии и всички нови възможности на медицината. Трябва да търсим универсалното покритие, баланса и интереса на гражданите. Наистина, във времето голям процент редки заболявания бяха вписани сред заболяванията, чието лечение се покрива от НЗОК. Разходите за тези редки заболявания са в пъти повече от разходите за социалнозначимите заболявания като артериална хипертония, захарен диабет, онкология. В този смисъл това решение може би трябва да бъде преосмислено. Да има държавен фонд, който да осигурява достъп на пациентите с редки заболявания до медикаментозна терапия, но в никакъв случай това да не нарушава баланса във фонда, който осигурява всички видове медицински дейности. Именно това е посоката на разговора, който трябва да се води.

 

- Какъв е вашият коментар на предложението на БСП да се спре издаването на разрешения за нови лечебни заведения до утвърждаването на Национална здравна карта на Република България?

 

- Предложението на колегите първо не е внесено по надлежната процедура в Народното събрание, която изисква проект за решение да се случва след съответни разисквания. Освен това е и противоконституционно, защото нарушава чл. 19 на Конституцията, който се отнася за възможността за свободна стопанска инициатива на граждани. Странно е, че колегите от БСП не подкрепиха предложението следващата година касата да не финансира нови дейности и болници, освен когато са нови за дадения регион, защото това е необходимо до утвърждаването на Национална здравна карта. Това е необходимо за запазване на баланса и едва след утвърждаването на здравната карта да се търси възможност за еднакъв достъп на гражданите до медицинска помощ. БСП не разбират, че проблемът не е в многото лечебни заведения, а в това, че всички те искат да сключат договори с единствения фонд, който съществува. Възможно е да се построят лечебни заведения, които са финансирани по други механизми и гражданите да могат да имат достъп до тях. Така че в този смисъл предложението е неприемливо.

 

- Казахте единственият фонд, който съществува. Какво се случи с идеята за демонополизацията на НЗОК, която беше заложена и в предизборната програма на ГЕРБ?

 

- В момента наистина идеята за демонополизацията изглежда отдалечена във времето поради факта, че имаме значителен нормативен дисбаланс. Има много нормативни актове, които са отменени от съда или не са приети докрай и ангажиментът на Министерството на здравеопазването в момента е да възстановим подзаконовата нормативна база. В следващия етап, когато вече имаме такава база, когато заработи и националната здравно-информационна система, която е приоритет, заложен по-напред в програмата на правителството, когато можем да анализираме и да остойностим дейностите, които касата може да заплаща с 8% здравна вноска, тогава ще имаме възможност да определим какви ще бъдат механизмите за демонополизация.

 

- Вие изразихте несъгласие и с други предложения на БСП в сферата на здравеопазването.

 

- На пресконференцията на БСП чух, че те имат намерение да инкриминират търговията и дистрибуцията на медицински продукти. След предишното смело предложение, което е противоконституционно, сега това ще наруши и основни постулати в договора за функциониране на ЕС, защото там е гарантирано свободното движение на стоки, услуги и хора. Проблемът на паралелната дистрибуция е в това, че тя има своите нелегални измерения и има необходимост да се регламентира, но чрез Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – тогава, когато дефицит на медикаменти застрашава здравето и живота на гражданите в страната, от която се изнасят. Това ще се опитаме да коригираме ние с промяна в Закона за лекарствените продукти, който мина през Министерски съвет и ще бъде вече достъпен за обсъждане в Народното събрание.

 

- Защото се забави толкова дълго този закон?

 

- Настина беше доста дълъг процесът на подготовка на тези законодателни промени. Има необходимост при такива текстове, които касаят основни нормативни действия в рамките на ЕС, да бъдат нотифицирани.

 

zdrave.net

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки