Министърът на здравеопазването няма правомощия да иска оставка на управител на здравната каса. Това се посочва в становище на НЗОК, изпратено във връзка с поисканата от Кирил Ананиев оставка на управителя касата  проф. д-р Камен Плочев. В него от фонда поясняват, че с множество писма от 2015 г. и последно такова от 2-ри февруари 2018г г. НЗОК е уведомявала многократно Министерството на здравеопазването за задълженията на България по искове от държави-членки на ЕС за проведено лечение на български пациенти. От там уточняват, че в писмото си от началото на февруари проф. д-р Камен Плочев е уведомил министър Кирил Ананиев и зам.-министър Жени Начева за задълженията на България, които НЗОК администрира към здравноосигурителните институции на другите държави-членки на ЕС и които възлизат общо на 271 358 066,67 лв. От тях задълженията към германските здравни фондове са в размер на 128 138 187,79 лв. Неприключените задължения, за които до края на 2018 г. изтичат 18-месечните срокове за заплащане, ще бъдат в размер на 207 430 621,17 лв.

 

Държавите-членки разполагат с 18-месечен срок от получаване на исковете, за да възстановят разходите към осигурителните институции на другите страни за предоставено и авансово заплатено от тях лечение на чужди здравноосигурени лица в лечебните заведения на тяхна територия. След тази дата започват да се начисляват лихви за просрочие и се създават условия за започване на наказателни процедури към съответната държава-длъжник, поясняват от касата, като уточняват, че към 31.01.2018 г. просрочените задължения на НЗОК към здравните фондове в другите държави членки възлизат на 133 571 232,07 лв. Писмото, със същото съдържание, което е получил министър Ананиев на 02.02.2018 г., е изпратено до всички парламентарни групи, защото управителят на НЗОК се избира от Народното събрание, подчертават от касата, като допълват, че проф. д-р Камен Плочев е избран за управител на касата с гласовете на всички парламентарни групи, като „за“ са гласували 205 депутати и 1 „въздържал се“. От там отбелязват още, че писмото има само уведомителен характер и целта е депутатите да бъдат запознати с този финансов ангажимент и да се потърси законодателно решение.

 

„В годината на първото ни Председателство на Съвета на Европа дори и частично изпълнение на това задължение на държавата към другите държави-членки, само би подобрило имиджа на България, като коректен и сериозен партньор“, твърдят от касата. Посочват още, че писмото няма характер на документите, с които се инициира нормативно установената актуализация на Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. От касата допълват, че управителят на НЗОК знае правомощията, които има съгласно Закона за здравното осигуряване и предложението да се обсъди възможността за прилагане на чл. 23, ал. 1, т. 9 от Закона за здравното осигуряване, а именно да се предвидят целеви субсидии от държавния бюджет за изпълнение на задълженията, които произтичат от прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност не представлява процедурата за актуализация на Закона за бюджета на НЗОК.

 

В заключение от там припомнят и условията, според които мандатът на управителя се прекратява предсрочно. Те са влязла присъда за умишлено престъпление от общ характер, влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, системно нарушаване на неговите задължения,неизпълнение на решение на Надзорния съвет или извършване или допускане на извършването от други лица на груби или системни нарушения на задължителното здравно осигуряване, обективна невъзможност да изпълнява задълженията си като Управител за срок, по-дълъг от три месеца, подаване на оставка и смърт. В тази връзка от касата изтъкват, че писмото, предизвикало реакцията на министър Ананиев, не попада сред тях. Още повече, категорични са от НЗОК, министърът на здравеопазването няма правомощия да иска оставка на управител на здравната каса. Неслучайно законодателят е регламентирал избора на управител на НЗОК  да се извършва от Народното събрание. Целта е да се елиминира възможността да се оказва влияние от страна на изпълнителната власт, завършва позицията на здравния фонд.

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки