Д-р Патрик Пикавет е Директор научни и медицински въпроси във Филип Морис Интернешънъл. Д-р Пикавет ръководи екипа, който отговаря за изготвяне и изпълнение на научни и медицински стратегии, свързани с Продуктите с намален риск (ПНР). Преди това Патрик е ръководил програмата за разработване на клинични проучвания за ПНР на Филип Морис Интернешънъл.

 

Д-р Пикавет, бихте ли споделил новите данни, получени от 6-месечното клинично изпитване на ФМИ, проведено в САЩ?

 

Нашето 6-месечно клинично проучване, или т.нар. проучване за реакция на излагане, е първото по рода си клинично проучване от такъв мащаб с цел пряка оценка на намаления риск от бездимния продукт при пушачи, които преминават на него в сравнение с продължителното пушене.

 

Това клинично проучване е шестмесечно многоцентрово проучване в САЩ, което включва настоящи пълнолетни пушачи, които продължават да пушат  (брой участници= 496) и пушачи, които преминават на IQOS (брой участници=488) за период от шест месеца. Участниците в проучването са пушачи, които нямат намерение да спират да пушат.

 

Основно проучването изследва набор от осем първични крайни точки за клиничен риск, които са избрани поради епидемиологичната си връзка със заболявания, свързани с пушенето, като сърдечни заболявания и заболявания на белия дроб. За тези крайни точки е известно, че се повлияват негативно от пушене и според научната литература се очаква да се подобрят шест месеца след спиране на пушене.

 

Основна цел на проучването бе да се покажат подобрения във всички осем първични крайни точки със статистически значими изменения в сравнение с продължителното пушене в поне пет (от осемте) крайни точки за клиничен риск.

 

Проучването изпълни основната си цел: всички първични крайни точки за клиничен риск се изменят в посока на спиране на пушене за период от 6 месеца от преминаване на IQOS, като статистически значими изменения се наблюдават при пет от осемте крайни точки в сравнение с продължителното пушене. Важно е да се отбележи, че проучването изпълни основната си цел, въпреки че една част от потребителите на IQOS, участващи в проучването, употребяваха и цигари. Освен това в това проучване събрахме и анализирахме и данни за няколко допълнителни крайни точки за клиничен риск. Тези резултати осигуряват по-общ контекст и подкрепят изводите, направени на база осемте крайни точки за клиничен риск. Повече информация за проучването може да намерите на www.clinicaltrials.gov (код на проучването: NCT02396381).

 

Резултатите от проучването потвърждават и допълват данните от други наши изследвания, като целият набор от данни за IQOS,  получени до момента, показва убедително, че пълното преминаване на IQOS, макар че не е безрисково, е много по-добрият избор и представлява по-малък риск от вредно въздействие в сравнение с продължителното пушене.

 

В България тече непрекъснат дебат във връзка със забраната за пушене. Бихте ли обяснили повече за разликата между тютюнев дим и аерозол от IQOS?

 

Фундаменталната разлика между нагреваемите тютюневи изделия и цигарите е, че при нагреваемите тютюневи изделия тютюнът не гори, докато при цигарите гори. Тютюнът в цигарата гори при температури между 600°- 800°C, докато IQOS нагрява тютюна до температура от под 350 градуса по Целзий.

 

Цигареният дим съдържа 50% вода и глицерин, докато  аерозолът от IQOS съдържа 90% вода и глицерин. Освен това цигареният дим съдържа високи концентрации на вредни вещества, докато те са намалени със средно 90% в аерозола от IQOS. Важно е и, че цигареният дим от една цигара съдържа повече от 0.5 трилиона ултра-фини твърди частици, докато аерозолът от IQOS не съдържа  ултра-фини твърди частици. Именно това намаление на емисиите на вредни вещества в сравнение  с цигарения дим и премахването на ултрафините твърди частици се постига посредством заместване на горенето на тютюна с нагряване, което е различното при IQOS.

 

Има проучване, проведено от ФМИ, в което се наблюдава ефектът от аерозола от IQOS върху околните, които не използват продукта. Бихте ли разказали малко повече за резултатите от това проучване?

 

Преди да говоря за резултатите е важно да отбележа, че по времето на провеждане на проучването употребата на изделия, съдържащи никотин и тютюн, в ресторанти и барове в Япония беше разрешено по преценка на собственика на заведението. Освен това целта на това проучване не бе да бъдат събрани доказателства в подкрепа на премахване на съществуващите и прилагани забрани за пушене в Япония или която и да е друга държава, а да бъде получена важна информация за въздействието, което IQOS може да има върху околните, когато те са пасивно изложени на аерозола в своето ежедневие. Съответно проучването осигурява научни доказателства, които могат да бъдат използвани в процеса на изготвяне на правилата за нововъзникващите по-малко вредни продукти като IQOS.

 

Проучването за пасивно излагане бе проведено с общо 397 участници, в т.ч. непушачи, пълнолетни пушачи на цигари и потребители на IQOS  през ноември и декември 2017 г. в ресторант, в който бе разрешена употреба на IQOS, в Токио, Япония. Преди и след излагането в ресторанта, където се провеждаше проучването, бяха събрани проби от урината на участниците, за да се оцени пасивното излагане при употреба на IQOS.

 

Първоначалните резултати за първичните крайни точки в това проучване показват, че при пасивно изложените на IQOS в реални условия на ресторант непушачи не се отчита увеличено излагане на никотин и специфични за тютюна нитрозамини (които са известни канцерогенни вещества) и следователно употребата на IQOS няма негативно въздействие за излагането на околните на тези вещества, когато те са пасивно изложени на IQOS.

 

В момента се извършва анализ на останалите крайни точки и ние ще представим пълните резултати, когато е готов окончателният доклад от проучването.

 

Резултатите ни дават допълнителна увереност, че се движим в правилна посока с нашите планове да докажем, че нашите иновативни бездимни продукти са по-малко вредна алтернатива за пушачите, които преминат на тях и че те могат да донесат ползи за здравето на населението като цяло.

 

Обещаващо ли е бъдещето без дим на ФМИ? Как се възприемат новите продукти по света?

 

Да, обещаващо е. 5.9 милиона пушачи вече са се отказали от цигарите и са преминали на IQOS, и хиляди пълнолетни пушачи преминават на IQOS всеки ден. Но, за да изпълним целта си всеки пълнолетен пушач, който в противен случай би продължил да пуши, да премине от цигари на бездимни изделия, ние имаме нужда от повече от един продукт, тъй като нито един отделен продукт не може да отговори на предпочитанията на всички потребители. Затова ние разработваме и подлагаме на научна оценка портфолио от бездимни изделия, съдържащи тютюн и никотин.

 

Нашата цел е да предложим на пълнолетните пушачи, които в противен случай биха продължили да пушат, такива бездимни продукти, които ще ги убедят да преминат напълно на тях. Но намаленият риск трябва да бъде научно доказан и нашите резултати до момента подкрепят тезата, че нашите бездимни продукти имат потенциал за намален риск от вредно въздействие в сравнение с продължителното пушене.

 

Публикацията е изготвена с подкрепата на Филип Морис България

zdrave.net

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки