Медицински университет - София отново, за девета година подред е номиниран като участник в класация за най-добрите университети в света на база данните University Ranking by Academic Performance (URAP), като през 2018 година се изкачва с цели 213 места нагоре, съобщиха от учебното заведение.

 

URAP е организация с нестопанска цел, създадена в Института по информатика на Техническия университет в Близкия изток през 2009 г. Основната цел на URAP е да разработи система за класиране на световните университети въз основа на показатели за академично постижение, които отразяват качеството и количеството на техните научни публикации.

 

Световната ранглиста се основава на 6 академични показателя за изпълнение. Тъй като URAP е класация въз основа на академично представяне, публикациите представляват основата на методологията за класиране. Като индикатори се използват както качеството, така и количеството на публикациите и резултатите от международното сътрудничество в областта на научните изследвания.

 

В съответствие с поставената цел URAP ежегодно съставя Световната ранглиста на висшите учебни заведения от 2010 г., а публикува нивата в рейтингите от 2011 г. Важно е да се посочи, че през посочения период само четири български университета са попадали в тази престижна класация, а те са: Софийски университет (СУ), Медицински университет–София (МУС), Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ) и Пловдивски университет (ПУ).

 

През 2018-2019 год. най-новите данни на URAP показват, че МУ-София е класиран на второ място, от всичките висши училища в България и на 1071 място в света от анализираните 4000 университета, които представляват представителна 10% извадка от над 40 000 регистрирани висши училища от целия свят. Този резултат на нашия университет е с 213 позиции по добър от данните за миналата година (2017-2018). За сравнение, другите два класирани български университета са СУ - на 988 място, и ХТМУ на 1984 позиция. Разбираемо, в световната класация на първо място е университетът Харвард, следван от този на Торонто и Оксфорд.

 

Регионалната класация за Европа показва, че от класираните 817 университета, СУ заема 404, МУ-София – 429, а ХТМУ – 690 място.

 

Друга класация, тази на US News&World Report, използва данните на Clarivate Analytics In Cites. Резултатите за 2018/2019 год. в тази класацияпоказват, че 13 критерия за класиране са покрити само от 1250 висши училища от 61 страни в света. Естествено, сред тях на първо място отново е Харвард, следван от Масачузетския технологичен институт и университета в Станфорд.

 

Забележително е, че в тази класация отново присъстват двата водещи български университета: СУ-София, заемащ 723 позиция и МУ-София – на 1035 място. В класацията за Европа са включени само 499 университета, като в групата на най-добрите Европейски университети – Софийския заема 310 място, а Медицински университет - София е на 416.

 

Тези данни, чудесно се допълват от Рейтинговата класация на висшите училища в България, организирана от Министерството на образованието, в която от 2011 год. и понастоящем МУ - София е лидер и безспорен водач във всичките пет професионални направления в областта на медицината, по които обучава студенти: Медицина, Дентална медицина, Фармация, Здравни грижи и Обществено здраве.

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки