Съгласно новия доклад на Европейската сметна палата, публикуван днес, пациентите в ЕС все още се сблъскват с трудности при ползването на услугите, предвидени в директивата на ЕС за трансгранично здравно обслужване. Само малка част от потенциалните пациенти са запознати с правата си да търсят здравни грижи в други   държави. Същевременно одиторите установиха и проблеми и закъснения при обмена на данни за пациентите по електронен път между държавите членки. Освен това е необходимо да се подобрят действията за осигуряване на достъп до здравно обслужване на пациенти с редки  заболявания.

 

Директивата на ЕС за трансгранично здравно обслужване от 2011г. има за цел да осигури безопасна и висококачествена медицинска грижа отвъд националните граници в ЕС, както и да въведе механизми за възстановяване на разходите в чужбина при същите условия, както и в държавата членка на произход. „Гражданите на ЕС все още не получават достатъчно ползи от амбициозните действия, планирани в директивата за трансгранично здравно обслужване“, заяви Януш Войчеховски, членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на доклада. „Правилата на ЕС включват правото на трансгранични здравни грижи, по-лесен обмен на здравни данни през граница и инициативи за пациентите с редки заболявания. Но

 

за да бъдат изпълнени тези амбициозни цели е необходимо по-добро управление“.

 

Одиторите установиха, че Комисията извършва наблюдение върху транспонирането на директивата в националните законодателства и изпълнението ѝ от страна на държавите членки. Тя също така е помогнала на държавите членки да подобрят информираността на пациентите относно правата им за трансгранично обслужване, но все още се наблюдават някои пропуски.

 

Комисията е  подценила трудностите, свързани с въвеждането на общоевропейска инфраструктура за електронно здравеопазване.

 

Към момента на одита (ноември 2018г.) държавите членки едва започваха електронен обмен на здравни данни за пациентите, поради което не беше възможно да се определят ползите за пациентите, обслужвани в други държави. Освен това Комисията не е извършила подходяща оценка на потенциалното използване или на разходната ефективност на трансграничния обмен на здравни данни. На последно място одиторите посочват, че европейските референтни мрежи за редки заболявания имат широка подкрепа от страна на лекари, пациенти и доставчици на здравно обслужване. Въпреки факта, че общо 27 до 36 милиона души страдат от редки заболявания в ЕС, мрежите се сблъскват със значителни трудности при осигуряването на своята финансова стабилност и възможността да действат ефективно в контекста на множество национални здравни системи.

 

Сметната палата препоръчва на Европейската комисия:

 

да предостави по-голяма подкрепа за националните звена за контакт с цел подобряване на информираността относно правата на пациентите за трансгранично здравно обслужване

 

да осигури по-добра подготовка за трансграничен обмен на здравни данни

 

да подобри подкрепата за европейските референтни мрежи и тяхното управление, за да се улесни достъпът на пациенти с редки заболявания до здравно обслужване.

 

С целия доклад можете да се запознаете тук.

 

zdrave.net

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки