Следдипломна квалификация

Сърцето помни! Информационна кампания за риска от повторни сърдечносъдови инциденти при пациенти, преживели остър коронарен синдром

Сърцето помни! - основна брошура

Сърцето помни! - информация за пациенти 1 година след инфаркт

Сърцето помни! - отговори на въпросите, които ви вълнуват, от водещия експерт в областта, доц. Мария Токмакова, председател на Дружеството на кардиолозите в България

 

 

 

Pin It

XVII Национален конгрес по кардиология, 8 – 11 октомври 2020 г., Международен Панаир Пловдив

За участие в Конгреса можете да направите регистрация on-line:
https://events.cmebg.com/xvii-national-cardiology-congress/198/
или да изпратите попълнена Форма за регистрация.

On-line registration at:
https://events.cmebg.com/xvii-national-cardiology-congress/198/
or by completing the Registration Form.

Регистрация и хотели - брошура

Регистрационна форма

 

Pin It

Зимно училище за специализанти по кардиология, 19-22 март 2020г. , хотел Астера, к.к. Банско

Поради изчерпване на местата за събитието регистрацията е затворена!!!

 

 

Предварителна програма

Регистрационна форма

Pin It

Научен симпозиум “Артериална Хипертония и Превенция” 28-29 февруари 2020 г., парк-хотел „Москва“, гр. София

Програма

Покана

Регистрационна форма

Плакат

 

Pin It

Научен симпозиум "Тахиаритмии и синкоп", гр. София, Витоша парк-хотел, 07-09.11.2019 г

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет бихме искали да Ви поканим да вземете участие в научен симпозиум „Тахиаритмии и синкоп”, който ще се проведе в гр. София , парк - хотел Витоша в периода 07-10 ноемрви 2019г. Основният фокус на научното събитие ще бъде насочен върху синкоп, надкамерни и камерни тахиаритмии, предсърдно мъждене и други актуални теми. Лекторския състав на симпозиума включва водещи национални и международни специалисти в областта на ритъмните нарушения. В рамките на събитието ще бъде проведен ЕКГ курс.
На участниците в научния симпозиум ще бъдат предоставени Препоръки на ESC 2018 за диагностика и поведение при синкоп и препоръки 2018 на ESC за поведение при сърдечно-съдови заболявания по време на бременност, преведени и издадени на български език от ДКБ.

По време на симпозиума ще бъде организирана съпътстваща изложба на водещи фармацевтични и технологични компании. Актуална информация за симпозиума, както и предварителна програма на събитието ще намерите отразени в сайта на ДКБ: www.cardiobg.com . Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие в този форум, за да работим заедно за постигането на по-добър контрол на сърдечно-съдовите заболявания в България.

С уважение:
Доц. Д-р Мария Токмакова, д.м.
Председател на ДКБ, мандат 2018-2020 г
Д-р Васил Трайков,
Научен секретар на ДКБ, мандат 2018-2020 г

Покана

Програма

Плакат

Регистрационна форма

Pin It

Конкурс за финансово подпомагане на научно-изследователски проект 2019

Дружество на кардиолозите в България обявява конкурс за финансово подпомагане на научно-изследователски проект за периода 2019 – 2020г в размер на 10 000 лева.

Проектът цели подпомагане на научни разработки в областта на кардиологията с висока степен на иновативност и потенциал за практическо приложение в науката и практиката в Република България.

Предлаганите научно-изследователски проекти трябва да са предхождани от собствени предварителни проучвания или да се основават на убедителни данни от специализираната научна литература.

Срок за подаване на документи от 07 - 31.05.2019г чрез типов пакет, качен на сайта на ДКБ.

Доц. Д-р Мария Токмакова, д.м.
Председател на ДКБ

Документи за кандидатстване:
Процедура на конкурса 2019
Описание на научно-изследователски проект
Финансов план на научно-изследователски проект
Заявка за участие на научно-изследователски проект

Pin It

V Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология, 17 - 19 май 2019 г., хотел Мелия Гранд Ермитаж, к.к. Златни пясъци

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет и лично от свое име имам удоволствието да Ви поканя на V-ти Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология, който ще се проведе в периода 17-19 май 2019 г. в хотел Мелия Гранд Ермитаж, к.к. Зл.Пясъци. Нашата цел е да изготвим и предложим наситена програма с висока научна стойност, базирана върху доказаната клинична практика на кардиолози и електрофизиолози.

Конгресът ще се стреми за обхване най-актуалните теми в инвазивната електрофизиология и кардиостимулацията, давайки възможност на експерти в областта да покажат и споделят новите диагностични и терапевтични стратегии. Научното съдържание ще е фокусирано върху последните новости в областта на лечението на предсърдното мъждене и превенцията на внезапна сърдечна смърт. Специален акцент ще бъде поставен и върху колаборацията на специалистите електрофизиолози с кардиолозите от клиничната практика и специалистите по инвазивна кардиология.

За постигането на тази цел се предвиждат и две съвместни сесии с Дружеството на кардиолозите в България и Българското дружество по инвазивна кардиология. Ще се дискутират широко и теми от областта на кардиостимулацията и немедикаментозното лечение на сърдечна недостатъчност посредством сърдечна ресинхронизираща терапия.

Считаме, че съвместната дискусия върху индикациите, резулатите и новостите в областта на електрофизиологията и кардиостимулацията е основна стъпка към повишаване на нивото на квалификация на всички медицински специалисти, които са ангажирани с превенцията, диагностиката и лечението на пациенти с аритмия. Поради тази причина в програмата ще бъдат включени и сесии с практическа насоченост.

Лектори на конгреса ще бъдат български експерти в областта, както и изявени гости от чужбина като Prof. Josef Kautzner, Prof. Christian Sticherling и Prof. John Silberbauer. Събитието ще бъде подкрепено с присъствие на членове на управителния съвет на Европейската асоциация по аритмии в лицето на Prof. Tatjana Potpara и Prof. Jedrzej Kosiuk.

Очакват се около 150-200 участници.

Водещи фармацевтични компании от областта на инвазивната електрофизиология и кардиостимулация ще имат възможността да демонстрират най-новите достижения в областта на специализирана изложба, която ще съпътства конгреса.

Вашето активно участие ще допринесе за ползотворен и стойностен форум – арена за обмен на знания, опит и новаторски идеи.

Ще Ви очакваме!

С уважение,
д-р Васил Трайков Председател на ССКЕ
Съсловно сдружение по
кардиостимулация и
електрофизиология в България

Покана

Програма

Program

Регистрационна форма

Плакат

Pin It

Научен симпозиум Миокардна Реваскуларизация,14-16 юни 2019 г. Хотел Империал, гр. Пловдив

Уважаеми колеги,

На 14-16 юни 2019 г. в Хотел Империал в гр. Пловдив ще се проведе Научен симпозиум Миокардна Реваскуларизация.

Сред темите:
Терапия при стабилна ангина – медикаментозна терапия vs ПКИ
Терапия при стабилна ангина – единствено симптоматиката ли е цел на терапията
Реваскуларизация при пациенти с многоклонова коронарна болест и стоволова стеноза – ПКИ vs АКБ
Реваскуларизация при пациенти с многоклонова коронарна болест и стволова стеноза – кои са факторите, влияещи върху вземането на решение
Миокардна реваскуларизация при пациенти с коронарна болест и левокамерна систолна дисфункция – ПКИ vs АКБ
Пациенти с многоклонова коронарна болест след остър коронарен синдром без ST- елевация – пациенти със стабилна коронарна болест?
Пълна реваскуларизация при многоклонова коронарна болест – как дефинираме пълната реваскуларизация?
Неинвазивните методи за оценка на миокардна исхемия- state-of-the art 2019
Тройна срещу двойна терапия при пациенти с предсърдно мъждене и ПКИ
Ескалация и деескалация на антиагрегантната терапия при ПКИ
Реваскуларизация при пациенти с многоклонова коронарна болест, остър коронарен синдром и кардиогенен шок – ПКИ на виновната артерия vs пълна реваскуларизация
Контраст- индуцирана нефропатия – профилактика /перипроцедурни аспекти/ терапия
Оптимизация на имплантацията на стент – ОСТ/IVUS vs опита – „окото“ на оператора
ПКИ след АКБ – предизвикателства, резултати
Антиагрегантна терапия при пациенти след ПКИ и необходимост от сърдечна/несърдечна хирургия
FFR, iFR, RFR - state-of-the art 2019
СТО – ПКИ vs ОМТ
Фармакотерапия при ПКИ
Асимптоматична високостепенна АС – операция vs консервативно лечение
Реваскуларизация и TAVR – кога и как
Дискусия кардиохирурзи и кардиолози - на един и същи език ли говорим?
Вторична митрална инсуфициенция – оперативно vs консервативно лечение
Каротидни стенози при кандидати за АКБ – какво казват ръководствата
Периферна артериална болест плюс коронарна артериална болест – прогноза, поведение, риск

Водещи фармацевтични фирми ще представят своите продукти на съпътстващата симпозиума изложба. Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие в този форум, за да работим заедно за постигането на нашите високи цели. Ще Ви очакваме!

Програма

Покана

Регистрационна форма

Плакат

Настаняване - формуляр

Pin It

Зимно училище за специализанти 28-31 март 2019 г., гр. Банско

Уважаеми колеги специализанти и докторанти,

От името на Управителния съвет на Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ) имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в традиционното Зимно училище за специализанти по кардиология и кардиохирургия, което ще се проведе в периода 28 - 31 март 2019 г. в Банско. Организацията на Зимното училище стана традиционно и очаквано събитие от специализантите в областта на кардиологията. Значимата научна лекционна и практическа програма превръща Зимното училище в чакано и желано за посещение професионално събитие.

Водещи български и чуждестранни лектори са поканени да участват и в издание 2019. Очакват Ви новаторски презентации по актуалните теми на кардиологията, които, вярваме, ще прераснат в активни и ползотворни академични дискусии. Участниците в този научен форум ще се запознаят с изискванията на големите школи в областта на кардиологичната теория и практика. Училището ще осигури и уникалната възможност за практикуване на наученото по време на специализираните обучения.

Призоваваме ви да се регистрирате до 25 февруари 2019 г., за да се възползвате от ранната такса правоучастие или до 27 март 2019 г., за да успеете да се включите в училището.

Ще ви очакваме !

Покана

Програма

Форма за записване

Плакат

Pin It

Симпозиум на работна група по артериална хипертония и работна група по сърдечно-съдов риск при жени: "Новите препоръки за лечение на артериална хипертония на ESC/ESH" - 22-23 февруари 2019 г., парк-хотел „Москва“, гр. София

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет бихме искали да Ви поканим да вземете участие в ежегодния Симпозиум на работна група по артериална хипертония и работна група по сърдечно-съдов риск при жени: "Новите препоръки за лечение на артериална хипертония на ESC/ESH" - 22-23 февруари 2019 г., парк-хотел „Москва“, гр. София.

Покана

Програма

Регистрационна форма

Плакат

 

 

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки