Следдипломна квалификация

Симпозиум на работна група по артериална хипертония и работна група по сърдечно-съдов риск при жени: "Новите препоръки за лечение на артериална хипертония на ESC/ESH" - 22-23 февруари 2019 г., парк-хотел „Москва“, гр. София

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет бихме искали да Ви поканим да вземете участие в ежегодния Симпозиум на работна група по артериална хипертония и работна група по сърдечно-съдов риск при жени: "Новите препоръки за лечение на артериална хипертония на ESC/ESH" - 22-23 февруари 2019 г., парк-хотел „Москва“, гр. София.

Покана

Програма

Регистрационна форма

Плакат

 

 

Pin It

Писмо до членовете на ДКБ от Проф. Йото Йотов по повод номинацията му за бъдещ председател на ДКБ от УС на ДКБ

Уважаеми колеги,
 
Обръщам се към вас поради това, че имам честта да съм номиниран от УС на ДКБ за бъдещ председател на дружеството 2020-2022 г. Аз съм член на ДКБ от дълги години и съм участвал активно в работата на дружеството. Бил съм член на УС в продължение на три мандата в различно време, като понастоящем съм Научен секретар на ДКБ. Избиран съм за председател на 2 работни групи - по Ехокардиография и по Епидемиология, превенция и рехабилитация на ССЗ. Активно участвам в различни форуми, организирани на ДКБ.
 
Моята визия за развитието на дружеството ще изложа на конгреса, но смятам тя да се води от два основни принципа: Приемственост и Развитие. Това важи за всички области на дейност на ДКБ: научно-изследователска, образователна, вътрешноорганизационна и международна активност.
 
Надявам се на вашата искрена подкрепа на моята кандидатура, за което ви благодаря.
 
С уважение,
 
Проф. д-р Йото Йотов
УМБАЛ Св. Марина, Варна
МУ-Варна
 
Pin It

Симпозиум по Остър коронарен синдром, 15 – 17 юни 2018 г. , гр. Пловдив, хотел Империал

Уважаеми колеги,
От името на Организационния комитет бихме искали да ви поканим да вземете участие в Симпозиум по Остър коронарен синдром, който ще се проведе в гр.Пловдив, хотел Империал, в периода 15 – 17 юни 2018 г. Организатор е Дружеството на кардиолозите в България. Симпозиумът е ориентиран както към кардиолози и специализанти по специалността, така и към ОПЛ. Водещи кардиолози от страната ще представят новостите в областта на острия коронарен синдром, след което ще имаме възможност да разискваме трудностите и перспективите в лечението му и да дискутираме интересни клинични случаи. Актуална информация, както и окончателна програма на събитието ще бъдат качени в сайта на ДКБ: www.cardiobg.com Водещи фармацевтични фирми както и фирми за инструментална техника ще представят своите продукти на съпътстващата симпозиума изложба. Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие в този форум, за да работим заедно за постигането на нашите високи цели.

Ще Ви очакваме!
С уважение,
Доц. Добрин Василев
Председател на Организационния комитет
Проф.Арман Постаджиян
Председател на ДКБ

Покана

Програма

Регистрация

Настаняване

Плакат

Pin It

Научен симпозиум „Атеросклероза – клинични изяви, диагноза и лечение", 02 - 03 юни 2018 г., к.к..Созопол, хотел Санта Марина Ризорт

Уважаеми колеги,

Научен симпозиум „Атеросклероза – клинични изяви, диагноза и лечение“ предстои да се проведе на 02 - 03 юни 2018 г., к.к..Созопол, хотел Санта Марина Ризорт.

Сред темите:
- Европейски ръководни правила за поведение при дислипидемии – ключови послания
- Дискусия – Има ли пропаст между ръководните правила и клиничната практика
- Докъде може да стигнем в понижаване на LDL-C и къде е баланса между полза и риск?
- Методи за оценка на атеросклеротичната плака – вулнерабилност срещу плаков товар
- Компоненти на резидуалния сърдечно-съдов риск
- Дискусия - Терапевтични цели при пациенти с коронарна атеросклероза – как съвременните данни повлияват лечението и кои са отворените клинични въпроси
- Предизвикателни случаи – как да идентифицираме и лекуваме пациентите с много висок риск
- Оптимизиране на фармакотерапията преди и след проведена коронарна интервенция
- Нужна ли е употребата на бета блокери при пациенти след миокарден инфаркт, проведена перкутанна интервенция и запазена фракция на изтласкване ТВА
- Представяне на пациенски случаи първична/вторична превенция, ОКС, FH – неинвазивна и инвазивна оценка и лечение
- Акценти във фармакотерапията

и  сателитни симпозиуми.

Очакваме ви.

Дружество на кардиолозите в България
София 1407, бул. „Джеймс Баучер“ 76, ет. 4, офис 422
Телефон:  0889788446

Програма

Pin It

Научен симпозиум „Атеросклероза – клинични изяви, диагноза и лечение", 14 -15 април 2018 г., гр. Варна, хотел Суис Белхотел

Уважаеми колеги,

Научен симпозиум „Атеросклероза – клинични изяви, диагноза и лечение" предстои да се проведе на 14 -15 април 2018 г., гр.. Варна, хотел Суис Белхотел.

Сред темите:
- Европейски ръководни правила за поведение при дислипидемии – ключови послания
- Дискусия – Има ли пропаст между ръководните правила и клиничната практика
- Докъде може да стигнем в понижаване на LDL-C и къде е баланса между полза и риск?
- Методи за оценка на атеросклеротичната плака – вулнерабилност срещу плаков товар
- Компоненти на резидуалния сърдечно-съдов риск
- Дискусия - Терапевтични цели при пациенти с коронарна атеросклероза – как съвременните данни повлияват лечението и кои са отворените клинични въпроси
- Предизвикателни случаи – как да идентифицираме и лекуваме пациентите с много висок риск
- Оптимизиране на фармакотерапията преди и след проведена коронарна интервенция
- Нужна ли е употребата на бета блокери при пациенти след миокарден инфаркт, проведена перкутанна интервенция и запазена фракция на изтласкване ТВА
- Представяне на пациенски случаи първична/вторична превенция, ОКС, FH – неинвазивна и инвазивна оценка и лечение
- Акценти във фармакотерапията

и  сателитни симпозиуми.

Очакваме ви.

Дружество на кардиолозите в България
София 1407, бул. „Джеймс Баучер“ 76, ет. 4, офис 422
Телефон:  0889788446

Програма

Pin It

Научен симпозиум „Атеросклероза – клинични изяви, диагноза и лечение“, 17-18 март 2018 г., к.к. Боровец, хотел „Еуфория“

Уважаеми колеги,

Научен симпозиум „Атеросклероза – клинични изяви, диагноза и лечение“ предстои да се проведе на 17 --18 март 2018 г. в курортен комплекс Боровец , хотел „Еуфория“.

Сред темите:
- Европейски ръководни правила за поведение при дислипидемии – ключови послания
- Дискусия – Има ли пропаст между ръководните правила и клиничната практика
- Методи за оценка на атеросклеротичната плака – вулнерабилност срещу плаков товар
- Компоненти на резидуалния сърдечно-съдов риск
- Дискусия - Терапевтични цели при пациенти с коронарна атеросклероза – как съвременните данни повлияват лечението и кои са отворените клинични въпроси
- Предизвикателни случаи – как да идентифицираме и лекуваме пациентите с много висок риск
- Представяне на пациенски случаи първична/вторична превенция, ОКС, FH – неинвазивна и инвазивна оценка и лечение
- Акценти във фармакотерапията

и  сателитни симпозиуми.

Очакваме ви.

Дружество на кардиолозите в България
София 1407, бул. „Джеймс Баучер“ 76, ет. 4, офис 422
Телефон:  0889788446

Програма

Pin It

Национална конференция по превантивна кардиология и рехабилитация, гр. Плевен, 11-13 май 2018 г.

Уважаеми колеги,

От името на работна група по превенция и рехабилитация бихме искали да Ви поканим да вземете участие в Национална конференция по превантивна кардиология и рехабилитация, която ще се проведе в гр. Плевен в периода 11-13 май 2018 г. Един от основните акценти в програмата ще са рискови фактори за сърдчно-съдовите заболявания, съвременните концепции за диагностика и лечение на артериалната хипертония и дислипидемиите, както и концепции за храненето в превенцията на ССЗ. По време на симпозиума ще бъде организирана съпътстваща изложба на водещи фармацевтични и инструментални фирми. Актуална информация за симпозиума, както и предварителна програма на събитието ще бъдат качени в сайта на ДКБ: www.cardiobg.com

Оставаме на разположение по всички въпроси относно Вашето участие. Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие в този форум, за да работим заедно за постигането на по-добра превенция на ССЗ у нас.

Проф. Сн. Тишева
Председател на Организационния комитет

Проф. Д-р А. Постаджиян, ДМ
Председател на УС на ДКБ

Доц. Йото Йотов, дм
Научен секретар на ДКБ

Покана
Програма
Регистрация
Настаняване

Плакат

Pin It

Какви са новите правила за личните данни и защо са важни

В идните месеци все повече ще се говори за новите европейски правила за защита на личната информация, които ще влязат в сила през май. След четири години преговори и две години подготовка (текстът бе съгласуван от европейските институции през 2016 г.), 26 държави обаче още не са въвели необходимите мерки на национално ниво.

Pin It

Зимно училище за специализанти по кардиология, 22 – 25 март 2018 г., Гранд Хотел Банско, к.к. Банско

Уважаеми колеги специализанти и докторанти,

От името на Управителния съвет на Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ) имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в традиционното Зимно училище за специализанти по кардиология, което ще се проведе в периода 22 - 25 март 2018 г. в Гранд Хотел Банско, к.к. Банско. Организацията на Зимното училище стана традиционно и очаквано събитие от специализантите в областта на кардиологията. Значимата научна лекционна и практическа програма превръща Зимното училище в чакано и желано за посещение професионално събитие.

Водещи български и чуждестранни лектори са поканени да участват и в издание 2018. Очакват Ви новаторски презентации по актуалните теми на кардиологията, които, вярваме, ще прераснат в активни и ползотворни академични дискусии. Участниците в този научен форум ще се запознаят с изискванията на големите школи в областта на кардиологичната теория и практика. Училището ще осигури и уникалната възможност за практикуване на наученото по време на специализираните обучения.

Призоваваме ви да се регистрирате до 23 февруари 2018 г., за да се възползвате от ранната такса правоучастие или до 20 март 2018 г., за да успеете да се включите в училището.

Ще ви очакваме !

Проф. Арман Постаджиян
Председател на ДКБ

Проф. Асен Гудев
Председател на Организационния комитет

За информация и записвания:
Ивент Дизайн ООД,
ул. Свети Седмочисленици 9, офис 12,
София 1421
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
тел: 02/950 26 66 моб. тел.: 0884 665226
лице за контакт: Лучия Кроснева

Покана

Програма

Регистрационна форма - формуляр

Регистрационна форма - онлайн

Плакат

Pin It

XVI Национален конгрес по кардиология - 04-07 октомври 2018, к.к. Албена

Уважаеми колеги,

Националният кардиологичен конгрес, организиран от Дружество на кардиолозите в България е един от най-големите научни форуми у нас и очакванията ни са за близо 1000 участници от страната, както и присъствие на водещи чуждестранни специалисти. На конгреса ще имаме възможност да дискутираме последните новости в кардиологията, поднесени чрез фокус лекции, сесии, посветени на актуалните ръководни правила за поведение и клинични проучвания, променящи ежедневната ни практика. За допълнителната интерактивност на събитието допринасят и научните сесии на работните групи на ДКБ, обсъждане на предизвикателни клинични случаи и дебат сесии. В програмата на конгреса традиционно са залегнали номинирани лекции на името на изтъкнати български учени кардиолози и научни сесии млад изследовател, с което вярваме изграждаме мост между традициите и бъдещото развитие на дружеството. Новост в XVI Национален конгрес по кардиология е въвеждането на специални сесии за практическо обучение в различни дялове на съвременната кардиология, както и сесии с представяне на оригинални научни разработки, проведени у нас през последните години.


Чудесна форма за споделяне на вашия опит и ползотворни дискусии ще са постерните сесии, на които е отделено специално внимание. По време на конгреса е организирана богата специализирана изложба, на която ще се представят лидери в производството на медикаменти, консумативи и медицинска апаратура. Нашата цел е да организираме максимално ползотворен, интерактивен и иновативен форум, отворен за дискусии и международен обмен на идеи и опит. Курортният комплекс Албена, в който ще се проведе събитието, е една от перлите на българското черноморие намиращ се в непосредствена близост до морската столица Варна и съчетаващ спиращи дъха гледки, чудесна атмосфера, особен чар и магнетизъм. Интересен факт е, че Албена има активна екологична политика, фокусирана върху опазването на околната среда. Комплексът е отличен с престижната награда "Син флаг", която е свидетелство за чистите му води и брегове. Всичко това ще придаде допълнителна привлекателност и очарование на вашето професионално участие в конгреса.


Скъпи колеги,
Научният форум ще ни послужи да заздравим професионалните си и научно - творчески контакти, за да отговорим на съвременните изисквания пред нашата специалност. Очакваме активно участие от всички вас, за да превърнем и този конгрес в успех!

АВТОМОБИЛИ

Всички гости и участници в „XVI Национален конгрес по кардиология“, както и технически лица, могат да използват паркинга на к.к. Албена безплатно, като вземат своя билет от машините на бариерите, а след това го чекират на рецепцията на някой от всички работещи хотели на територията на комплекса непосредствено преди напускане. При всяко ново влизане в курорта е необходимо паркинг билета да бъде чекиран на някоя от рецепциите отново.

РЕГИСТРАЦИЯ
Бюро „Регистрация“ ще бъде разположено до входа на хотел Парадайс Блу и ще функционира от 04 октомври /четвъртък/ от 09:00 часа до края на Конгреса.

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ НА КОНГРЕСА
Официални езици на Конгреса са български и английски. Има осигурен превод за част от научните сесии в зали “Тракия” и “Добруджа”.

ХРАНЕНЕ
Обедите и вечерите ще бъдат организирани според настаняването по хотелите. Само гостите от хотел Лагуна Маре, ползват ресторанта на хотел Лагуна Гардън. Кафе-паузите се сервират в указаните в схемата локации на всеки един от хотелите.

УКАЗАНИЕ ЗА ЛЕКТОРИ
За улеснение на работата на конгреса е осигурен speaker център пред зала “Тракия”. Лекторите следва да предадат своята презентация предишния ден или минимум три часа преди започването на лекцията, на техническото лице в съответната зала. Не е разрешено свързването на лични лаптопи с мултимедийните проектори в залите. Лекторите следва стриктно да спазват определеното им в програмата време за презентация.

ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ И ONLINE ИЗЛЪЧВАНЕ
Научните сесии в зали „Тракия“, „Мизия“ и „Добруджа“ на XVI Конгрес по кардиология ще се излъчват на следния адрес:  www.cardio2018.madstreamteam.com  Достъп до онлайн платформата
се осъществява чрез парола, която се намира в долния край на всеки регистрационен бадж.  Достъпът позволява и проследяване на пропуснатите сесии в двумесечен срок след приключване
работата на Конгреса.

Invitation letter

Писмо покана

Постер на конгреса

Информация за участие

Регистрационна форма

Правила за абстракти

Карта на конгресните хотели

Имена и местонахождение на конгресните зали

Програма

Congress Program English Version

 

Уважаеми колеги,
От името на Дружество на кардиолозите в България бихме искали да Ви поканим да вземете участие в Практическите сесии, както следват:

 - ЕхоКГ (hands-on) с подкрепата на Софарма Трейдинг / General Electric, която ще се проведе във Форум Бай Ганьо на 5 и 6 октомври от 08:30 до 10:00ч., както и в Практическа сесия ЯМР (hands-on) с подкрепата на Софарма Трейдинг / General Electric, която ще се проведе във Форум Бай Ганьо на 5 и 6 октомври от 14:00 до 15:30ч.

- ТЕЕ (hands-on), организиран от МУ-Варна, която ще се проведе във Форум Бай Ганьо на 5  октомври от 11:00 до 12:30 ч. и на 6 октомври от 11:00 до 12:30ч., както и в

- Практическа сесия ЦАН и алтернативна твърдост (hands-on) - "Алмасоник ООД" "Централно аортно налягане, артериална ригидност и ранно съдово стареене", която ще се проведе във Форум Настрадин Ходжа на 06 октомври от 11:00 до 12:30 ч.

Семинарите имат за цел да подчертаят приноса на кардиологичната специалност в практиката и да дискутират постигнатите резултати през годините в контекста на съвременните предизвикателства в областта. В рамките на сесиите ще бъдат представени актуални изследвания от водещи специалисти и ще бъде проведена дискусия с представители на медицинския сектор.
Желаещите да се включат в практическите семинари, могат да се записват от 4 октомври на щанда на Дружество на кардиолозите в България разположен в хотел Парадайс Блу.

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки