Какво Е Професионална Грешка?

Rate this post

Какво Е Професионална ГрешкаТерминът “ професионална грешка „обикновено е свързан с конкретното действие, упражнявано от лекаря, докато“ грешка в здравния център “ е свързана с непредоставянето на самата медицинска услуга. Освен това програмите за граждански задължения-безпристрастни или субективни-в тези понятия имат различни лечения. Това означава, че лекарят е отговорен за проблемите, претърпени от пациента в резултат на научна грешка, причинена от специализираните технически доставчици на експерта. Например, лекарят, който е препоръчал неправилното лекарство, не е имал предвид марля върху стомашния кариес по време на цезарово сечение или е оперирал правилното коляно на индивида, за разлика от лявото. Професионална грешка е действие, извършено неправилно от професионалиста в неговата задача, което предизвиква нараняване на индивида.

Казано по-просто, грешката се случва, когато лекарят не отговаря на своите посвещения. Има 2 вида отговорност: тази на подходите и тази на резултатите. В първия вид, професионалистът не е длъжен да гарантира резултат, обаче, той трябва да се възползва от целия си опит, както и показва, за да се справят с проблемите на лицето. В 2-ри, индивидът може да изисква възникнат от лекар. Тук основният пример е козметичната хирургия, при която човек търси визуална модификация на тялото си. В този пример лекарят не е свързан с метода за лечение на заболяване. В резултат на това вашата отдаденост е да осигурите резултата. Ако не го направите, това ще доведе до научна небрежност. Заедно с лекаря, както на клиниката, така и на здравноосигурителния оператор може да бъде отговорен за грешката. Това се случва, когато има и недостатък от страна на институциите. Следователно, грешката може да бъде решен самостоятелно от всеки един от тези агенти, обаче, по същия начин на различни други.

Трик Вид Медицинска Грешка

Трик Вид Медицинска ГрешкаОсновните видове клинични грешки са диагностична, процедурна и не – процедурна грешка при анализа. Това е, когато медицинският специалист погрешно идентифицира заболяване и препоръчва неподходящо лекарство, терапия или терапия. Грешката в анализа е една от най-трудните за проверка. Това се дължи на факта, че медицината е ненадеждно научно изследване, както и опит неуспехи. Грешка стъпка по стъпка. Подробна грешка възниква, когато специалистът предложи нещо неточно. В този случай медицинската диагноза е подходяща, но избраното лечение не е подходящо за лечението на заболяването. Грешка при това. Точно тук, както на клиничната диагноза, както и възможността за лечение са подходящи.

Въпреки това, лекарят пада кратко в прилагането му. Например, операция на неправилна ръка или крак или пробиване на орган по време на цялата операция. Изтощението трябва да бъде разпознато като смущаващо чувство (чувство на срам в основното чувство), което включва доброволност, т.е. съответната и също така съзнателна готовност да се създаде някаква вреда на Клиента, а също и като покаяние стриктно чувство (в истинското чувство), което включва многобройните техники на изтощение, по-специално: небрежност, небрежност или небрежност. Пренебрегването е липсата на грижа и интерес. Това са пренебрежителните действия на професионалиста, конфигурирани чрез бездействие. Безотговорният лекар е този, който има опит в политиката, наложена от професията му, но не мисли за подходящо лечение по време на лечението на лицето.

Това са пасивните действия, конфигурирани чрез действие. Небрежен е професионалният лекар, който не чака анестезиолога и допълнително извършва самия анестетик, причинявайки нараняване на пациента. Проблемът е липсата на техническо разбиране. Това е липсата на капацитет за извършване на определена работа. Империто е лекар, който, без да има пълномощия в пластичната хирургия, извършва своя собствена намеса в областта, в която няма особено разбиране. Причинно-следствената връзка е още една част или очакване на клиничната грешка в лечението на Силиконовата протеза, без която се изключва отговорността на професионалиста да направи жертвата. Поради това проблемите трябва да бъдат пряк и непосредствен източник на виновните действия на лекаря. Проблемите могат да бъдат наследствени (материални/ загуби), както и задбалансови. Това е категорията, в която има разновидности: етични и допълнително визуални проблеми, за да назовем само няколко, като екзистенциални, към боята, загубата на възможност и дори към проекта на живота.

Какви Са Възможните Вреди, Причинени От Медицинска Грешка?

Какви Са Възможните Вреди, Причинени От Медицинска ГрешкаКраткият пост 186 от Гражданския кодекс уточнява, че “ който, чрез доброволни действия или по друг начин, недоглеждане или безразсъдство, наруши закона, заедно с причиняването на вреда на още един, дори и да е особено честен, извършва престъпление. „Според този инструмент щетите-вредни-трябва да са резултат от неточните навици на лекаря или виновно действие, без което неправомерното действие не смята за релевантно. Въпреки че бразилският Граждански кодекс не визуализира вредата, нито определя какви несъмнено биха били уврежданията, защитени от законовата система, е практично един единствен медицински акт, взет предвид като медицинска грешка, да може да предизвика наследствени проблеми (материални/загуби), както и да наруши равновесието.

Един от най-често срещаните въпроси сред тези, които се позовават в професионалната грешка лечение, за да получите плащане е морално, продукт, както и естетически щети. Проблемите с продукта или загубите на продукти са намалението, което лицето е имало в наследството си, обаче, каза, че причината за медицинското заведение или медицинската помощ е права и бърза. Етично нараняване са тези неблагоприятни усещания на тревожност, които създават психологическия процес на мизерия, ниско самочувствие, тревога, недоволство в социалната, членовете на семейството и също специализирана обстановка, за това, че трябва да се сблъскат с проблемите или нараняванията на физическата стабилност, здравето и живота, предизвикани от клиничната грешка. Нарушаването на аспекти на гражданските свободи на лицето, като име, снимка, лична неприкосновеност и лична неприкосновеност, също включва честни щети. Естетичното увреждане е нараняване или белег, който продължава върху тялото на човека, като е еднакво компенсируем.

Това е морфологична, физическа модификация или промяна или всякакъв вид физическа промяна, която причинява отвращение. Също така може да се каже, че визуалната вреда е всякакъв вид престъпление, създадено по отношение на физическите законни права на човешката личност, съответстващи на физическата честност на човешката личност, пряко свързана с личността на нейния собственик. Загубата на възможност е вид самоуправляваща се вреда, която обикновено се одобрява в съда в случай на медицинска грешка. В този вид щети, клиентът губи възможността да се направи надеждна терапия в резултат на медицинска грешка. Случаите са: А) грешка или забавяне на диагнозата, което забавя началото на лечението; или Б) нарушение на автономността на индивида в резултат на липсата или недостига на информация, необходима за разрешаването или отказа от конкретна терапия. Това е загубата на конкретна възможност за ефективно лечение.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here